Gabinet Medycyny Esetycznej Katowice
Plasma Complex

gabinet medycyny estetycznej katowice


To terapia autologiczna wykorzystująca synergistyczne działanie fibryny strukturalnej i komórek macierzystych hematopoetycznych stymulujących mezenchymalne komórki macierzyste.

 

Hematopoetyczne komórki macierzyste (HSC) to komórki mające zdolność do różnicowania się w wyspecjalizowane komórki krwi (płytki krwi, erytrocyty, leukocyty). Oprócz różnicowania się w komórki układu krwionośnego i odpornościowego, mogą one również - dzięki zjawisku plastyczności - różnicować się w komórki o odmiennym pochodzeniu embrionalnym (komórki skóry, włosa, mięśni i naczyń krwionośnych). HSC występują przede wszystkim w krwi obwodowej, w mniejszych ilościach w szpiku.

 

Mezenchymalne komórki  macierzyste (MSC) występują nieomal we wszystkich tkankach i narządach naszego organizmu, ale w największych ilościach w tkance tłuszczowej i szpiku. W krwi obwodowej jest ich niewiele.Mają one zdolność przekształcania się w różnorodne typy dojrzałych komórek, m.in.chrzęstne, kostne, męśniowe.

 

Komórki macierzyste dają początek nowym liniom komórkowym w tkankach wymagających regeneracji.

 

Fibryna strukturalna ( S-PRF), dzięki swoim właściwościom do tworzenia włóknika w procesie krzepnięcia, staje sie przeszczepem tkankowym. Na bazie tej macierzy tkankowej dochodzi do aktywacji czynników wzrostu, cytokin, komórek CD34+, leukocytów oraz wzbudzenia "uśpionych" mezenchymalnych komórek macierzystych. Uruchamiamy serię procesów naprawczych, czego efektem jest odbudowa tkanek i przywrócenie ich prawidłowej funkcji.

 

Plasma Complex w sposób naturalny, bezpieczny i skuteczny spektakularnie odmładza skórę i spowalnia proces starzenia.

 

Zobacz filmik przedstawiający działanie terapii Plasma Complex:

 


Potrzebujesz bezpłatnej pomocy w doborze zabiegu? Skontaktuj się z nami!