Gabinet Medycyny Esetycznej Katowice
Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych jest MAKOMED Magdalena Laber-Matuszak z siedzibą przy ul. Polnej 9b w Preczowie (kod pocztowy:42-512), tel.:+48 600 20 16 16.

  2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do kontaktu z Panią/Panem w celu odpowiedzi na pytania dotyczące zabiegów i/lub umówienia Pani/Pana na zabieg w Gabinecie Medycyny Estetycznej i Przeciwstarzeniowej CYNAMON. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy kontakt z Panią/Panem w celu odpowiedzi na pytania dotyczące zabiegów i/lub umówienia Pani/Pana na zabieg w Gabinecie Medycyny Estetycznej i Przeciwstarzeniowej CYNAMON.

  4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

  6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.